Wie zorgt er voor de kinderen als de ouders overlijden?

Heeft u als ouders samen het gezag over de kinderen en overlijdt een van u, dan krijgt de andere automatisch alleen het gezag.

Ouders kunnen één of twee personen aanwijzen als voogd voor het geval zij zelf komen te overlijden. Dit kan bij testament maar ook (kosteloos!) door registratie in het gezagsregister. Hiervoor kan het webformulier van aantekening gezag na overlijden worden ingevuld op de website rechtspraak.nl.

Als er maar één ouder met gezag is en die ouder zou overlijden terwijl er in het testament een voogd is benoemd of in het gezagsregister een aantekening is geplaatst, dan kan de andere ouder nog een verzoek bij de rechter indienen om het gezag te krijgen. De andere ouder heeft de voorkeur boven de aangewezen voogd als de andere ouder binnen één jaar een verzoek voor het gezag doet. Na één jaar heeft de ander ouder geen voorkeurspositie meer.

Als er maar één ouder met gezag is en die ouder zou overlijden, zonder dat er een voogd is aangewezen door die ouder, dan zal de rechter bepalen wie het gezag krijgt: een voogd of de andere ouder. De andere ouder heeft de voorkeur.

Een voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Hij/zij is niet verplicht dit zelf te doen, het kind zou in een pleeggezin of tehuis kunnen verblijven. De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger en zal het vermogen beheren. De rechter houdt toezicht op de manier waarop het vermogen wordt beheerd.