Kinderalimentatie

Als ouders bent u voor uw kinderen, naar evenredigheid van draagkracht, onderhoudsplichtig. U deelt niet alleen de zorg maar ook de financiën. Wat de kinderen kosten wordt doorgaans bepaald aan de hand van de leeftijd van de kinderen en het gezinsinkomen, op basis van de tabel van het Nibud. Het staat u tot op zekere hoogte vrij andere afspraken te maken. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van wat u kunt betalen. Maar ook spelen de verdeling van de zorg en waar de kinderen gaan wonen een rol. Tevens kan er sprake zijn van een samenloop van onderhoudsverplichtingen. Denk aan samengestelde gezinnen. Dan kan het zijn dat de nieuwe echtgenoot ook zijn of haar steentje dient bij te dragen.

De wettelijke onderhoudsverplichting voor kinderen loopt tot de 21-jarige leeftijd. Indien zij nog behoeftig zijn en bijvoorbeeld studeren kan het zijn dat de onderhoudsverplichting langer doorloopt. Vanaf 18 jaar heeft het kind zelf recht op de alimentatie. De kinderalimentatie is niet aftrekbaar en voor de ouder die deze ontvangt onbelast.