Links

Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
De vFAS is een vereniging van advocaten gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsmediator.

Mediatorsfederatie Nederland
Het MfN is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van mediators bewaakt. In het MFN Register van Mediators zijn alleen gekwalificeerde mediators ingeschreven. Zij werken volgens de reglementen en beroepsregels van het MfN. Het register is openbaar; u kunt het raadplegen en mediators selecteren.

Villapinedo
Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind.

LBio
Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Voor een rechthebbende op alimentatie berekenen wij geen kosten. Betalingsplichtigen betalen wel wettelijke invorderingskosten. Indien het LBIO de volledige alimentatie int, ontvangt de rechthebbende dus ook het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast stellen wij ook Ouderbijdragen jeugdzorg vast en we innen deze bijdragen. Dan gaat het om bijdragen van ouders die kinderen (uithuis)geplaatst hebben in bijvoorbeeld een pleeggezin of internaat.