Echtscheiding

Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Zowel emotioneel als financieel staat alles op zijn kop. Hoe gaat het straks met de kinderen? Wat heb ik na de scheiding te besteden? Kan ik in de woning blijven wonen? Komt het bestaan van mijn onderneming in gevaar? Allemaal vragen die opkomen. Bij iedere scheiding of verbreking van samenleving dienen een aantal zaken geregeld te worden. Zo moeten afspraken gemaakt worden over de bezittingen en schulden, de kinderen, het huis, de alimentatie, het pensioen enzovoorts. De scheidingsadvocaat begeleidt u in het scheidingsproces, zo nodig bij de rechtbank, met uw wensen en belangen voorop gesteld.

Samen
Als er een basis is voor overleg dan kunnen in het kader van mediation afspraken gemaakt worden. Vanuit de gemeenschappelijke en soms ook tegenstrijdige belangen wordt toegewerkt naar een voor beiden passende regeling. Deze wordt vastgelegd in een convenant. Vervolgens wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De rechter spreekt de echtscheiding uit en legt daarnaast de inhoud van het convenant vast in de uitspraak. De uitspraak wordt tot slot ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Als dat gedaan is bent u officieel gescheiden.

Alleen
Indien het niet lukt om in overleg tot afspraken te komen, ook niet met ieder de eigen advocaat, dan kan de rechter gevraagd worden om uitspraak te doen. De advocaat van de ene partner dient een verzoekschrift bij de rechtbank in, waarop de advocaat van de andere partner vervolgens reageert.
Voor samenwoners geldt niet dat de beëindiging van de samenleving via de rechter dient plaats te vinden. Wel is het ook voor samenwoners van belang om hun afspraken vast te laten leggen in een convenant. Ter voorkoming van het niet nakomen van betalingsafspraken in de toekomst kan het dan van belang zijn om via een notaris of bij de rechter een zogeheten executoriale titel te halen.