Gezag en omgang

Als u kinderen heeft en getrouwd bent, heeft u beiden het ouderlijk gezag over de kinderen. Daaraan verandert na de scheiding niets. Uit de wet volgt dat u automatisch samen het ouderlijk gezag houdt. Dat betekent dat u samen verantwoordelijk blijft voor de kinderen en hoe zij zich verder ontwikkelen. Zo dient u elkaar te informeren en te raadplegen over belangrijke zaken die de kinderen aangaan. U blijft ook samen verantwoordelijk voor de zorg en financiën van de kinderen.

Ouderschapsplan gezag en omgang
Als u wilt scheiden dient u als ouders een ouderschapsplan op te stellen samen of met behulp van de advocaat. Dit is een hulpmiddel om samen tot afspraken over de kinderen te komen. Afspraken dienen minimaal gemaakt te worden over de zorgverdeling, de communicatie, de kinderkosten en de verantwoordelijkheden van u als ouders. In overleg met de kinderen dienen deze afspraken tot stand te komen. Het is zo, dat bij het verzoek aan de rechter om de scheiding uit te spreken het ouderschapsplan overgelegd dient te worden. Anders wordt de scheiding niet in behandeling genomen.