Vermogensdeling

Hoe de verdeling van de bezittingen en de regeling voor eventuele schulden plaatsvindt, is afhankelijk van de manier waarop u bent getrouwd. In gemeenschap van goederen of na het aangaan van huwelijksvoorwaarden. Wellicht heeft u tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden gesloten of deze gewijzigd.

Gemeenschap van goederen
Indien sprake is van een gemeenschap van goederen dient een vermogensdeling bij helfte plaats te vinden van alles wat er is. U heeft ieder recht op de helft van alle bezittingen, na aftrek van de schulden. Dit kan anders zijn bijvoorbeeld als u onder uitsluitingsclausule heeft geërfd of geschonken gekregen.

Onder huwelijksvoorwaarden
Bent u onder huwelijksvoorwaarden gehuwd dan hangt het van de inhoud van deze voorwaarden af en de wijze waarop u deze heeft nageleefd, welke bezittingen en/of schulden u krijgt. Mogelijk moet de waarde van het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen worden verrekend met elkaar. Of er zijn specifieke afspraken in de huwelijksvoorwaarden gemaakt, die bij het einde van het huwelijk nagekomen dienen te worden. Mogelijk dienen de huwelijksvoorwaarden gewijzigd te worden of dient u alsnog  huwelijksvoorwaarden aan te gaan, met het oog op het verschuiven van vermogen van de een naar de ander. De advocaat staat u bij deze zaken bij en neemt naast de juridische ook de fiscale aspecten mee.

Ondernemers
Voor ondernemers die met een scheiding te maken krijgen, kan de advocaat van extra waarde zijn. Omdat zij veel ervaring heeft met vermogensverdeling waarin ook zakelijke belangen verstrengeld zijn, zoals het voortbestaan van de onderneming. Welk inkomen geldt als uitgangspunt voor de alimentatie? Hoe worden de activa en passiva of aandelen meegenomen in de vermogensrechtelijke afwikkeling van de scheiding?