Erfrecht

Sinds 1 januari 2003 geldt het nieuwe erfrecht. Vanaf die datum is het zo dat als er geen testament is gemaakt, de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis krijgt. De langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner blijft hierdoor beter financieel verzorgd achter.

Daarnaast beperkt het huidige recht de rechten van de kinderen. Als er geen testament is, komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner terecht. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk.

Samenwonenden kunnen zonder testament niet van elkaar erven. Maar zij kunnen in een samenlevingscontract wel regelen dat bezittingen van de een na het overlijden van de ander worden.

Na een overlijden kunnen er problemen ontstaan. Echter ook tijdens het leven van de erflater kunnen conflicten opdoen, zoals bij schenkingen en leningen aan de kinderen. De advocaat kan bij deze kwesties adviseren en ook voor u procederen.