Alimentatie

Als gehuwden heeft u een zorgplicht naar elkaar. Na de echtscheiding blijft deze doorlopen en wordt u gehouden elkaar financieel te verzorgen. Dit geldt in elk geval voor uw kinderen. Het vaststellen van alimentatie is maatwerk, advies en ondersteuning door een advocaat bij de berekening en vaststelling ervan is aan te bevelen.

Kinderalimentatie
Als ouders bent u voor uw kinderen, naar evenredigheid van draagkracht, onderhoudsplichtig. U deelt niet alleen de zorg maar ook de financiën. Wat de kinderen kosten wordt doorgaans bepaald aan de hand van de leeftijd van de kinderen en het gezinsinkomen, op basis van de tabel van het Nibud. Het staat u tot op zekere hoogte vrij andere afspraken te maken. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van wat u kunt betalen. Maar ook spelen de verdeling van de zorg en waar de kinderen gaan wonen een rol.
Lees meer over kinderalimentatie>

Partneralimentatie
Bij partneralimentatie spelen twee factoren een rol: de behoefte van degene met het laagste inkomen aan de ene kant en de draagkracht van degene met het hoogste inkomen aan de andere kant. Wat heeft de een dus nodig en wat kan de ander betalen? De behoefte kan worden vastgesteld door de daadwerkelijke uitgaven tijdens het huwelijk in kaart te brengen. De in die periode geldende levensstandaard speelt daarbij een rol. Maar ook andere factoren, zoals arbeidsverleden, opleidingen, zorg voor kinderen, leeftijd en verdiencapaciteit.
Lees meer over partneralimentatie>

Herberekening
De advocaat kan ook een herberekening van de alimentatie verzorgen als de situatie daarom vraagt. Te denken valt aan veranderde omstandigheden als: vermeerdering of vermindering inkomen, wijziging gezinssituatie, wijziging noodzakelijke lasten, liquiditeitsproblemen in een onderneming.