Mediation

Indien u ‘on speaking terms’ bent en er een basis is om samen afspraken te maken over de gevolgen van het uit elkaar gaan, kan dit door mediation. Ook als de partners het niet op alle punten eens zijn. Vanuit de wensen en belangen van ieder wordt gezocht naar een voor beide partners passende regeling. Zijn er kinderen, dan hebben de partners als ouders een gemeenschappelijk belang, namelijk de kinderen en zullen zij hun ouderrelatie ook na de scheiding moeten voortzetten.

De advocaat-mediator begeleidt het proces en behartigt de belangen van beide partners. Zij zorgt dat u op gelijke voet deelneemt aan de bemiddeling. Voordelen zijn dat de communicatie rechtstreeks verloopt, de procedure doorgaans korter en goedkoper is. De gemaakte afspraken houden veelal langer stand.

Second opinion
In een mediaton traject, of als u door een advocaat/adviseur wordt bijgestaan, kan de behoefte aan een second opinion bestaan. Bijvoorbeeld als u twijfelt aan berekeningen, of wanneer een concept voorstel  of convenant op tafel ligt, waarvan u zich afvraagt of het juist en volledig is. De advocaat kijkt dan met u mee. Met tips en een stukje coaching helpt zij u verder op weg.