Disclaimer

Op deze website treft u algemene informatie aan. U kunt de inhoud hiervan niet als juridisch advies beschouwen. VJK advocatuur & mediation betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van de informatie op deze website. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat deze informatie altijd juist, volledig en up tot date is. VJK advocatuur & mediation is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebruik van deze website. Deze website bevat links naar andere websites. VJK advocatuur & mediation heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites.