Verhuizing met kinderen na scheiding

Wist u dat als u samen gezag heeft over de kinderen en u wilt verhuizen binnen Nederland of naar het buitenland, u hiervoor vooraf de toestemming van de andere ouder nodig heeft? Dat is omdat als u samen het gezag heeft, u samen verantwoordelijk bent voor de kinderen en samen de woonplaats van de kinderen moet bepalen.

Als de andere ouder geen toestemming geeft, dan kan de rechter verzocht worden om vervangende toestemming geven om te mogen verhuizen of juist bepalen dat er niet verhuisd mag worden. De criteria die dan een rol spelen zijn:

  • de noodzaak om te verhuizen
  • een goede voorbereiding van de verhuizing is essentieel
  • de verhuizende ouder zal duidelijke voorstellen moeten doen om de gevolgen van de verhuizing voor het contact tussen de kinderen en de andere ouder te compenseren
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot overleg  en communicatie
  • de andere ouder en het kind hebben recht op contact met elkaar in een vertrouwde omgeving
  • de verdeling van de zorgtaken en de frequentie van het contact
  • de leeftijd van het kind
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing

Een zorgvuldige en grondige voorbereiding van een verhuizing is van groot belang. Als een verhuizing aan de orde is dient u snel in actie te komen.