Niet langer gemeenschap van goederen bij trouwen

Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel zal wet worden per 1 januari 2018. De oude regeling – gemeenschap van goederen, tenzij huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt- blijft gelden voor mensen die voor 1 januari 2018  zijn gehuwd. Door de nieuwe wet zal vaker sprake zijn van privé vermogens.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van deze wet?

Als mensen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, zal niet langer automatisch sprake zijn van een algehele gemeenschap van goederen. De nieuwe regeling is dat wat privé was privé blijft en wat tijdens huwelijk wordt verkregen gemeenschappelijk is; dit met uitzondering van schenkingen en erfenissen. Die blijven privé. Dat betekent dus goed administreren.

Nieuw en bijzonder is dat als een van de echtgenoten zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de privé onderneming van de andere echtgenoot, mogelijk een vergoeding gevraagd kan worden al dan niet in het kader van scheiding. Zo’n vergoeding zal moeten worden vastgesteld aan de hand van de kennis, vaardigheden en arbeid, die de echtgenoot-niet ondernemer heeft gebruikt voor de onderneming.