Wegvallen aftrek kinderalimentatie 2015 reden om kinderbijdrage te wijzigen

Per 1 januari 2015 is de kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar. Dat kan de betaler tot een paar honderd euro per maand schelen. Door het wegvallen van de aftrek gaan sommige ouders er flink op achteruit. De alleenstaande ouderaftrek verdwijnt ook. Het per 2015 stijgende kindgebonden budget is bedoeld ter compensatie, maar geldt lang niet voor alle inkomens.

Vanwege deze wijzigingen is het zaak dat ouders nieuwe afspraken maken en als dat niet lukt, kan de gang naar de rechter wordt gemaakt en wijziging van de bijdrage worden gevraagd.
In sommige gevallen kan het zelfs gunstiger uitpakken voor de alimentatiebetaler. Dat komt doordat de kinderalimentatie deels kan worden ingevuld met het stijgende kindgebonden budget dat de alimentatieontvanger krijgt. En dan hoeft de alimentatieplichtige minder te betalen.
VJK advocaten & mediators rekenen de gevolgen voor u door en geven u advies op maat.