Indexeringspercentage 2015 alimentaties

Het wettelijk indexeringspercentage voor alimentaties is voor 2015 vastgesteld op 0,8%. Een overeengekomen of door de rechter vastgestelde onderhoudsbijdrage wordt automatisch, van rechtswege, met dit percentage verhoogd met ingang van 1 januari 2015, tenzij de wettelijke indexering uitdrukkelijk is uitgesloten.