Vervallen fiscaal voordeel kinderalimentatie en meer

 

Met de op stapel staande Wet Hervorming Kindregelingen, die naar verwachting per 2015 in werking treedt, vervallen een aantal fiscale voordelen:

  • de aftrek kinderalimentatie komt te vervallen
  • de alleenstaande ouderkorting verdwijnt
  • de inkomensgrens voor het kindgebonden budget wordt verlaagd naar die van de zorgtoeslag, van EUR 26.147,- (verzamelinkomen) in 2013 en 2014 naar EUR 19.767,- in 2015
  • in plaats van de alleenstaande ouderkorting komt een alleenstaande-ouderkop op het kindgebonden budget.

Belangrijke wijzigingen dus als u kinderalimentatie betaalt of in de nabije toekomst gaat betalen.
Indien u wilt weten hoe het plaatje er voor u uit komt te zien en of wellicht aanpassing van de kinderbijdrage en/of partneralimentatie op zijn plaats is, adviseren wij u daarover helder en deskundig.