Wetsvoorstel modernisering huwelijk

Op 11 juli 2014 hebben D66, PvdA en VVD een wetsvoorstel (33987) ingediend om de regels van het huwelijksvermogen te moderniseren. Wat houdt het voorstel in? De algehele gemeenschap komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een beperkte gemeenschap: alleen dat wat de echtgenoten tijdens huwelijk hebben opgebouwd valt nog in de gemeenschap. Met andere woorden: het vermogen dat voor het huwelijk is verkregen, giften en erfenissen blijven voortaan privé en hoeven bij een scheiding dus niet meer gedeeld te worden. Of het voorstel wet wordt dient afgewacht te worden.