Dubbele achternaam / gecombineerde geslachtsnaam

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de keuzevrijheid voor ouders omtrent de achternaam van het kind vergroot. Tegenwoordig krijgen kinderen de achternaam van één van de ouders. Met inwerkingtreding van de nieuwe wet (per 1 januari 2024) hebben ouders de mogelijkheid hun kind een dubbele achternaam te geven.

Ouders kunnen van deze regeling gebruik maken als hun kind na 1 januari 2024 wordt geboren. De kinderen die daarop volgen in dezelfde relatie krijgen dezelfde gekozen achternaam.

De wet heeft een overgangsregeling getroffen. Indien het oudste kind geboren is op of na 1 januari 2016, dan kunnen zij alsnog kiezen voor een dubbele achternaam. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij één jaar de tijd om dit te bewerkstelligen. De ouders zullen met een gezamenlijke verklaring moeten komen indien zij van deze overgangsregeling gebruik willen maken. Zij zullen dit kunnen realiseren bij de burgerlijke stand van de gemeente. Gebruik maken van de overgangsregeling zal waarschijnlijk geld gaan kosten, omdat er geen ruimte voor bestaat binnen de begroting. Het exacte bedrag staat nog niet vast. Daarnaast dient u rekening te houden met het feit dat een naamsverandering met zich mee brengt dat eventuele identiteitskaarten en paspoorten niet meer geldig zijn. Deze moeten opnieuw worden aangevraagd en de kosten hiervan komen voor eigen rekening.

De wetswijziging heeft een maximum van twee namen gesteld. Tevens dienen de namen los van elkaar en zonder koppelteken te worden geschreven. De volgorde van de twee gekozen achternamen kunt u zelf bepalen.

Voorbeeld:
Janssen
Vries
Janssen Vries
Vries Janssen

De ruime keuze die ontstaat voor de geslachtsnaam is niet verplicht. Het blijft uiteraard ook mogelijk om een enkelvoudige achternaam te hanteren. Zowel de geslachtsnaam van de moeder als van de vader of duomoeder.

Indien ouders niks regelen zal in geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dit automatisch de naam van de vader of duo moeder zijn. Wanneer een huwelijk of een geregistreerd partnerschap ontbreekt zal dit automatisch de naam van de geboortemoeder zijn.

Voor de groep mensen die op dit moment al een meervoudige achternaam hebben wordt een uitzondering gemaakt. Deze dubbele achternaam zal als enkelvoudige geslachtsnaam gezien worden na inwerkingtreding van de wet.

Wanneer iemand vanwege meerdere nationaliteiten een andere naam heeft in een ander land zal deze wetswijziging een uitkomst bieden. Er zal geen procedure meer nodig zijn om eenheid in de achternamen te brengen.

Voor kinderen die geadopteerd zijn zal de mogelijkheid bestaan een combinatie te maken tussen de geslachtsnaam die zij bij geboorte hebben gekregen en de geslachtsnaam van de adoptieouders.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.