Wijziging rekenmethode kinderalimentatie per 1 april 2013

Per 1 april 2013 zijn de normen voor het berekenen van kinderalimentatie gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor zowel lopende als nieuw vast te stellen kinderalimentatie. Voor bestaande kinderalimentatiebedragen is een herberekening zinvol als er zich na het moment van vaststelling wijzigingen in de omstandigheden hebben voorgedaan.

De nieuwe rekenmethode gaat uit van het netto besteedbaar inkomen als basis voor wat de kinderen kosten (behoefte) en wat de ouders kunnen betalen (draagkracht). Daarbij wordt rekening gehouden met de zorgtaak van de ouders. Wat de ouders ieder kunnen betalen wordt afgelezen uit een tabel, op basis van het netto besteedbaar inkomen.

De aangepaste normen moeten leiden tot vereenvoudiging van het vaststellen van kinderalimentatie. De bedoeling is beter aan te sluiten bij de huidige praktijk omdat in veel , al dan niet samengestelde, gezinnen beide ouders werken én zorgen. De nieuwe alimentatienormen sluiten daar beter bij aan.