De nieuwe wet is er door: duur partneralimentatie verkort !

Volgens de nieuwe wet is de termijn dat de partneralimentatie wordt betaald de helft van de duur van het huwelijk. Met als maximum een termijn van 5 jaar (waar het nu 12 jaar is). Hierop worden drie uitzonderingen gemaakt:

1. Voor langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. Dan geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal 10 jaar).

2. Voor huwelijken met kinderen onder de 12 jaar. De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt (dus maximaal 12 jaar).

3. Voor alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar getrouwd zijn. Zij hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over 7 jaar.

Het wetsvoorstel gaat in op 1 januari 2020. De wet geldt dan alleen voor “nieuwe gevallen”. Als er al een verzoekschrift is ingediend bij de rechter of een bijdrage is vastgesteld, blijven de huidige maximale termijnen gelden.

Neem contact met op ons met vragen over jouw specifieke situatie.