SCHIP-aanpak

Wilma Kouters is naast mediator en advocaat ook een SCHIP-behandelaar. Zij helpt mensen die uit elkaar gaan hun relatie op een zorgvuldige manier samen af te hechten. Als mensen uit elkaar gaan, kunnen zij elkaar emotioneel niet meer steunen. Het verwerkings- en rouwproces wordt doorgaans individueel beleefd. Dat gaat gepaard met vele, soms sterk wisselende emoties en gevoelens: verdriet en verlies, schuld en schaamte, boosheid en bitterheid, alles komt voorbij.

Conflicten tussen ex-partners hebben negatieve effecten op de kinderen en het welzijn en geluk van de ex-partners zelf. Aan de conflicten liggen veelal verliezen en kwetsuren ten grondslag die tijdens de relatie of gedurende de scheiding zijn opgelopen. Dan is het moeilijk om met elkaar in gesprek te komen of blijven en als ouders opnieuw een werkbare verbinding te maken.

De SCHIP-aanpak helpt daarbij. Het is een post relationeel traject in vijf fasen die de ex-partners samen doorlopen. Het doel is om een basis te scheppen om als partners in ouderschap verder te kunnen. Daarbij is er aandacht voor niet alleen het conflict, maar juist ook voor het verlies dat beiden doormaken. De SCHIP-aanpak helpt om de scheiding te verwerken en afscheid van de liefdesrelatie te nemen, om de relatie volwassen en liefdevol af te sluiten. Dat biedt ruimte om als ouders met elkaar verder te gaan en vergroot bovendien de kans op een gelukkiger toekomst voor beiden.

Wilma: “Door een scheiding raak je je houvast kwijt, een veilige, vertrouwde basis verdwijnt. Wie ben ik zonder die ander? En hoe ziet mijn toekomst eruit? Door samen de SCHIP-aanpak te doorlopen kan er herstel van vertrouwen ontstaan en erkenning voor elkaars verlies. Ook als er seksuele ontrouw was. Dan zijn de onderliggende motieven van belang.”

 

 

SCHIP staat voor de vijf te doorlopen fasen: Samenkomen, Conflict- en verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners.

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de website www.schipaanpak.nl